Žena dotýkajúca sa tváre ľavou rukou.

Prejavy starnutia Starnutie pleti všeobecne

Približne od 25. roka sa na povrchu pleti začínajú objavovať prvé príznaky starnutia. Najskôr sú to jemné linky a postupom času aj vrásky, strata objemu a strata pevnosti.

Naše pleť starne z mnohých dôvodov. Nie všetky z týchto príčin sú však nevyhnutné a nemenné. Niektoré možno však do určitej miery regulovať prostredníctvom celostného prístupu k prevencii. Pochopenie spôsobu, akým vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujú štruktúru a funkciu kože, nám môže poskytnúť informácie o možnostiach liečby a prevencie.

PREJAVY A PRÍZNAKY

Viditeľné prejavy starnutia pleti

Existujú tri hlavné prejavy starnutia pleti. Každý z nich ovplyvňuje vzhľad tváre iným spôsobom.

Vrásky

Prvým viditeľným prejavom starnutia sú od 25. roka jemné linky a vrásky. Tieto linky sa objavujú na rôznych častiach tváre a sú najľahšie rozoznateľnými prejavmi starnutia. Najprv sa objavia jemné linky. Tieto drobné, plytké vrásky sa obvykle viditeľne prejavia najskôr pri vonkajších kútikoch očí. Hovorí sa im tiež vrásky smiechu alebo vejárikovité vrásky. Jemné linky možno nájsť aj na lícach. Na čele sa vrásky tvoria ako vodorovné linky v dôsledku mimiky tváre a majú tendenciu sa s postupujúcim časom prehlbovať. Drobnejšie, zvislé linky medzi obočím vznikajú, keď sa mračíme.

Hlbšie vrásky tvoria medzi nosom a ústami takzvané nosoperové ryhy. Tie súvisia s ochabovaním pleti a často sprevádzajú stratu objemu.

Strata objemu
Stratu objemu môže byť niekedy ťažké určiť a označuje sa aj ako povolená pleť, ochabovanie kontúr tváre alebo "povädnutá pleť". Na rozdiel od straty pevnosti alebo vrások zmení celkový vzhľad tváre spôsobmi, ktoré sú síce viditeľné, ale možno ich len ťažko presne identifikovať. Najviac sa ubúdajúci objem a povolené tvárové kontúry sprevádzajúce stratu objemu prejaví v pesimisticky, smutne alebo unavene vyzerajúcom výraze tváre, ktorý potom môžeme chybne vnímať ako zlú náladu či negatívny postoj danej osoby.

Strata hutnosti
Najčastejšie sa objavuje u žien po menopauze a prejavuje sa na povrchu ako stenčená, slabšia pleť. Na rozdiel od vrások alebo straty objemu postihuje strata hutnosti pleť celej tváre, skôr než konkrétne časti 

Často ju sprevádzajú hlbšie vrásky a prejavuje sa spolu so stratou jasu a tendenciou k bledšej pleti.

Staršia žena s vráskami okolo úst a očí
Štruktúra kože sa postupom času mení. Vrásky sú obvykle prvým viditeľným prejavom týchto zmien.
Žena napínajúca pleť na brade
Jedným z príznakov straty objemu je ochabovanie pleti a kontúr tváre.
Staršia žena sa dotýka ľavého líca
Keď je štruktúra kože narušená, strata hutnosti sa viditeľne prejaví v podobe bledšej a slabšej pleti.
PRÍČINY A FAKTORY

Skôr než z jediného dôvodu naša pleť starne dôsledkom kombinácie niekoľkých faktorov, vnútorných aj vonkajších. Pochopenie týchto príčin pomôže zaujať holistický prístup k prevencii starnutia pleti.

K starnutiu dochádza vo všetkých vrstvách kože

Zmeny v jednotlivých vrstvách kože sa na povrchu prejavujú ako známky starnutia.

Vrstvy epidermis
Pomalšia obnova buniek a znížená tvorba lipidov na povrchu pokožky predstavuje väčšie riziko zdrsnenia a dehydratácie. S rastúcim vekom sa táto konkrétna vrstva kože stáva citlivejšou na UV žiarenie. Pokožka sa horšie hojí a znížená funkcia imunitného systému môže viesť k nárastu kožných infekcií i pomalšiemu hojeniu rán.

Vrstvy dermis
Od 25. roka ročne ubúda 1 % kolagénu, jedného zo "stavebných pilierov" pleti. Spoločne s úbytkom elastínu to vedie k povoleniu spojivového tkaniva. Stavebná štruktúra je narušená, a tak môžu vznikať vrásky. Znižuje sa pružnosť a pleť je náchylnejšia na poškodenie a praskanie kapilár. Znížený krvný obeh znamená menej efektívny prívod živín a kyslíka k povrchu pleti. Následkom toho pleť stráca svoj mladistvý vzhľad.

Vrstvy podkožia
V hlbších vrstvách kože sú najvýraznejšie zmeny u veľkosti a množstva tukových buniek. Toto zníženie vedie dominovým efektom ku strate objemu, a ten potom môže viesť k hlbokým vráskam, prepadnutým lícam a zhoršenému hojeniu rán.

Koža a jej vrstvy
Starnutie spôsobuje zmeny vo všetkých vrstvách kože a ovplyvňuje jej tvar i zloženie.

Vnútorné príčiny starnutia

Niektoré z príčin starnutia pleti sú nevyhnutné. Náš biologický vek určuje štrukturálne zmeny v koži a účinnosti bunkových funkcií. Tie sa spomaľujú s každým pribúdajúcim rokom.

Horšie prekrvenie pleti znamená, že prívod živín a kyslíka k jej povrchu je narušený. To vedie ku strate mladistvého a ružovkastého vzhľadu pleti.

Genetika hrá v starnutí pleti kľúčovú rolu. Etnická príslušnosť a typ pleti, s ktorým sa rodíme, ovplyvňujú to, ako rýchlo sa na povrchu pleti objavia známky starnutia. Napríklad svetlá citlivá pleť je náchylná na tvorbu vrások v mladšom veku, kým čo ázijská pleť má väčší sklon k nerovnomernému tónu a vrásky sa u nej objavujú v neskoršom veku. Suchá pleť v dôsledku starnutia môže byť tiež spôsobená konkrétnymi genetickými predpokladmi danej osoby.

Prečítajte si viac o tom, aký má etnická príslušnosť vplyv na pleť.

Znázornenie mladej pleti a jej vrstiev
U mladej pleti napojenie vrstiev zabezpečuje účinný prísun vody a živín do vrchných viditeľných vrstiev.
Znázornenie zrelej pleti
Postupom času sa štruktúra kože mení a znižujú sa jej funkcie. Výsledkom je viditeľne starnúca pleť.

Vonkajšie príčiny starnutia

Vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť, akou pleť starne, súvisia s jediným procesom - oxidačným stresom. Pri ňom sa uvoľňujú molekuly zvané voľné radikály (alebo reaktívne kyslíkové druhy) do tela. Teória starnutia pôsobením voľných radikálov tvrdí, že dôvodom starnutia je postupné narastajúce poškodenie pod vplyvom pôsobenia voľných radikálov. Voľný radikál je vysoko prchavý atóm alebo molekula, ktorá sa skladá z jediného nepárového elektrónu vo vonkajšom obale. Väčšina z nich má veľké schopnosti poškodiť všetky bunkové štruktúry, vrátane lipidov a proteínov.

Za normálnych okolností sú voľné radikály zachytávané a neutralizované antioxidantmi obsiahnutými v koži, t.j. molekulami so schopnosťou ich absorbovať a zastaviť. Postupom času sa však schopnosť kože voľné radikály deaktivovať znižuje. Výsledkom je poškodenie všetkých častí kožnej bunky. Oxidačný stres zrýchľuje a spúšťa celý rad faktorov nášho životného štýlu.

Slnko

Pôsobenie slnečných lúčov je primárnym vonkajším faktorom zodpovedným za starnutie pleti pod vplyvom oxidačného stresu. Poškodenie pleti spôsobené tak jej dlhodobým, ako aj bežným každodenným vystavovaním UV žiareniu sa nazýva fotostarnutie, ktoré má tiež na svedomí nerovnomernú pigmentáciu.

Znečistenie ovzdušia
Vystavovanie pleti znečisťujúcim látkam v ovzduší, najčastejšie vo veľkých mestách, môže vyvolať uvoľnenie škodlivých voľných radikálov. Okrem toho znečistenie zhoršuje vplyv slnečného žiarenia a urýchľuje oxidačný stres.

Fajčenie
Chemické látky a nikotín obsiahnuté v cigaretách sú zodpovedné za zvýšené množstvo voľných radikálov v pleti. Rovnako ako znečistenie zosilňujú účinky slnečného žiarenia a vedú k oxidačnému stresu.

Spodná časť ženskej tváre s pehami.
Pehy a pigmentové škvrny sú dôsledkom procesu, ktorým sa pleť snaží ochrániť pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia.
Žena v meste na pozadí dopravného ruchu.
Znečistenie v mestách môže urýchliť poškodenie pleti voľnými radikálmi, najmä v spojení s pôsobením UV žiarenia.

Strava

Antioxidanty sú molekuly so schopnosťou neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú pleť a urýchľujú tým jej starnutie. Strava chudobná na antioxidanty nám nijako nepomôže pri spomaľovaní starnutia pleti.  Konzumácia veľkého množstva ovocia a zeleniny bohatej na antioxidanty sa však môže stať kľúčovým nástrojom holistického prístupu k prevencii procesu starnutia.

Nedostatočná starostlivosť
Pleť, ktorá nedostáva dostatok starostlivosti, starne rýchlejšie. Dôkladné čistenie pomocou výrobkov vhodných pre konkrétny typ pleti spolu s pravidelným používaním kozmetických výrobkov určených pre dané problémy pleti, ktoré chcete riešiť, môžu pleť do značnej miery ovplyvniť. Používanie účinnej UV ochrany pri vystavovaní slnečnému žiareniu je kľúčovou súčasťou prevencie.

RIEŠENIE

Minimalizácia príznakov starnutia

Pochopenie procesu starnutia pleti poskytuje informácie pre rozhodovanie o jej starostlivosti. Tri kľúčové prejavy starnutia: strata objemu, strata hutnosti a vrásky sú podrobnejšie popísané v samostatných článkoch. Ak si stále nie ste istí, aký smer zvoliť, môže vám pomôcť kožný test. Minimalizáciu dosahov starnutia i prevenciu ďalšieho starnutia možno dosiahnuť prostredníctvom holistického prístupu. Tento prístup vyžaduje analýzu a zodpovedajúcu úpravu jednotlivých oblastí životného štýlu a starostlivosti o pleť.

Životný štýl

Pretože je oxidačný stres hlavnou príčinou vonkajšieho starnutia pleti, všetky zmeny životného štýlu by mali smerovať k čo najväčšej minimalizácii jeho dosahov.

Strava
Zdravá strava, bohatá na ovocie a zeleninu, zabezpečí príjem antioxidantov, ktoré môžu pomôcť obmedziť škodlivé účinky voľných radikálov na pleť. Mala by byť čo najpestrejšia, niektoré potraviny ale majú mimoriadne vysoký obsah antioxidantov a môžu mať dokonca pre našu pleť  ochranné účinky: mrkva, marhule a ďalšie oranžové a žlté ovocie a zelenina, čučoriedky, listová zelenina, papriky, paradajky, strukoviny, ryby – najmä losos, a orechy.
Popri výbere správnych potravín existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že niektorým potravinám by sme sa naopak mali vyhýbať. U stravy s príliš vysokým obsahom tukov a sacharidov stravy sa zistilo, že urýchľuje proces starnutia.

Fajčenie
Fajčenie výrazne urýchľuje starnutie pleti, znižuje jej pružnosť a žiarivosť. Ak prestanete fajčiť, môžete tým pomôcť zlepšiť vzhľad pleti, pretože ju zbavíte chemických látok a nikotínu z cigariet.

Žena v spánku
Dostatok spánku môže pomôcť v rámci celostného preventívneho prístupu ku starnutiu.
Žena s kúskom paradajky na vidličke
Konzumácia väčšieho množstva správnych druhov potravín môže byť súčasťou holistického prístupu k prevencii.

Starostlivosť o pleť

Pleť sa v jednotlivých fázach života premieňa a spôsob, akým ju ošetrujeme, by mal odrážať jej postupne sa meniace potreby. 

Správna pravidelná starostlivosť o pleť je nevyhnutnou súčasťou holistického prístupu prevencie prejavov starnutia: straty objemu, straty hutnosti, vrások a stavov pleti súvisiacich so starnutím, ako  je suchá alebo citlivá zrelá pleť.

Ak je vaša pleť zdravá, správna starostlivosť jej zdravie podporí. Ak to tak nie je, môže systematická starostlivosť pomôcť jej zlepšeniu. Pravidelná starostlivosť o pleť by mala pozostávať z troch krokov - čistenie, ošetrenie a slnečná ochrana.

Čistenie odstraňuje z pleti mejkap, nečistoty a chemikálie. To je nevyhnutne dôležité, pretože chemikálie zo znečisteného ovzdušia zachytené na povrchu pleti môžu vyvolávať oxidačný stres.

Starostlivosť dodáva pleti výživné látky a hydratáciu. Treba si vyberať také ošetrujúce prípravky, ktoré sú vhodné pre váš konkrétny stav pleti. Riešením problému správnymi výrobkami a ich účinnými látkami, napríklad kyselinou hyalurónovou, saponínom alebo koenzýmom Q10, možno dosiahnuť zlepšenie vzhľadu pleti.

Ochrana pleti pred UV žiarením je najdôležitejším krokom v prevencii budúceho starnutia pleti. Voľba výrobku s SPF by mala zohľadňovať konkrétny typ a stav pleti.

Prečítajte si viac o slnečnej ochrane pleti tváre.

Žena stredného veku si podopiera tvár oboma rukami.
Pravidelné čistenie pleti odstraňuje chemikálie, ktoré môžu spôsobovať oxidačný stres.
Žena s kozmetickými tampónmi pod očami
Hydratačné očné vankúšiky a pleťové masky môžu zlepšiť vzhľad pleti.

Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

  • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
  • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
  • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár