Vedec opatrne kvapká chemickú vzorku na rastlinu.

Eucerin podporuje alternatívne metódy testovania

1 min čítanie
Zobraziť viac

Priblíženie nášho právneho rámca a postupov

My ako značka Eucerin veríme, že na preukázanie kožnej znášanlivosti a účinnosti našich kozmetických prípravkov nie je nutné vykonávať testy na zvieratách.

papagáje

Od roku 2004 je v EÚ zakázané testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách a od roku 2013 sa zákaz rozšíril aj na všetky ingrediencie týchto výrobkov. Vďaka tomu sú všetky kozmetické prípravky dostupné v EÚ vyrábané „bez testovania na zvieratách“.

Značka Eucerin toto pravidlo bezvýhradne dodržiava a už dlho predtým sa aktívne vyhýbala testovaniu na zvieratách po celom svete, kedykoľvek to bolo zákonne možné. Naše kozmetické prípravky ani ich zložky na zvieratách netestujeme, jedinou výnimkou sú veľmi vzácne prípady, keď to špeciálne vyžaduje zákon.

Vo svete, napríklad v Číne, stále existuje niekoľko miestnych zákonov, ktoré vyžadujú testovanie na zvieratách pre oficiálne schválenie bezpečnosti produktu. V takom prípade testy vykonávajú miestne, štátom autorizované inštitúcie, bez účasti výrobcov (v tomto prípade Eucerin). Naším jednoznačným cieľom je presvedčiť čínske úrady, že testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách nie je nutné. Značka Eucerin sa naďalej aktívne podieľa na vývoji inovatívnych alternatívnych metód testovania a podporuje zavádzanie už existujúcich metód v medzinárodnom spoločenstve.

Alternatívy na testovanie na zvieratách

Pre značku Eucerin je aj naďalej úplne zásadné vyvíjať a zavádzať alternatívne metódy na testovanie na zvieratách, pretože bezpečnosť spotrebiteľov je pre nás najvyššou prioritou. Naša materská spoločnosť Beiersdorf je ako jedna z popredných výskumných spoločností v tejto oblasti už takmer 40 rokov na čele vývoja a propagácie alternatívnych metód testovania. Navyše v rámci expertných panelov a združení úspešne spolupracujeme na vývoji in vitro alternatív k testovaniu na zvieratách.

Značka Eucerin je súčasťou rodiny Beiersdorf a má prístup k všetkému výskumu vedenému spoločnosťou Beiersdorf, vrátane alternatívnych metód na testovanie na zvieratách. Od roku 2014 spolupracuje výskumný tím spoločnosti Beiersdorf s berlínskou biotechnologickou spoločnosťou TissUse na simulácii fyziologických procesov a interakcii medzi kožou a pečeňou, aby sme tak mohli lepšie porozumieť mechanizmom, ako nové účinné látky pôsobia na ľudský organizmus.

Koniec testovania na zvieratách

Naďalej sa intenzívne podieľame na vývoji a validácii kľúčových alternatívnych metód testovania, ktoré sú dnes medzinárodne uznávané OECD (Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) a ktoré už schválili dôležité regulačné orgány. Investujeme do tejto dôležitej oblasti výskumu značné finančné prostriedky a v spolupráci s viac ako 50 partnermi a záujmovými skupinami po celom svete jej poskytujeme aktívnu podporu.

Priekopník nových prístupov k testovaniu

Naďalej sa intenzívne podieľame na vývoji a validácii kľúčových alternatívnych metód testovania, ktoré sú dnes medzinárodne uznávané OECD (Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) a ktoré už schválili dôležité regulačné orgány. Investujeme do tejto dôležitej oblasti výskumu značné finančné prostriedky a v spolupráci s viac ako 50 partnermi a záujmovými skupinami po celom svete jej poskytujeme aktívnu podporu.

príroda

Spolupráca s renomovanými partnermi

V spolupráci s viac ako 50 partnermi a záujmovými skupinami sa aktívne podieľame na vývoji inovatívnych alternatívnych metód a ich zavádzaní na medzinárodnej úrovni. Sme intenzívne zapojení do rôznych pracovných skupín v rámci zastrešujúcej európskej organizácie kozmetického priemyslu (Cosmetics Europe), spolupracujeme s Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (EURL ECVAM) a podporujeme OECD zdieľaním vedeckých poznatkov. Sme aktívnym členom Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro (ESTIV) a od roku 2006 zakladajúcim členom Európskeho partnerstva pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA) – spoločnej organizácie Európskej komisie a siedmich priemyselných odvetví.

Stimulácia a podpora budúceho výskumu

Hoci sa podarilo dosiahnuť značný pokrok, v súčasnosti stále neexistujú oficiálne prijaté a zavedené alternatívne metódy testovania pre všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti. Tento fakt významne ovplyvňuje vývoj inovatívnych výrobkov a legislatívne schvaľovanie nových ingrediencií kozmetických prípravkov. Preto budeme aj naďalej intenzívne pracovať na vývoji a úspešnom využívaní alternatív k testovaniu na zvieratách.

Súvisiace články

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin