Abstraktné zelené ilustrácie sŕdc, ľudí a rúk, ktoré predstavujú lásku a solidaritu.
UDRŽATEĽNOSŤ

Pre našu spoločnosť:
Sociálna inklúzia


Značka Eucerin sa zaoberá pokožkou vo všetkých jej podobách.
Osobitnú pozornosť venujeme podpore
osôb trpiacich kožnými chorobami.

Na inklúzii záleží

Značka Eucerin sa zaoberá pokožkou vo všetkých jej podobách. Osobitnú pozornosť venujeme podpore osôb trpiacich kožnými chorobami.

Ľudia spájajúci ruky do kruhu, teda symbol tímovej práce.

Sociálna misia značky Eucerin

Od roku 2023 prebiehajú najmenej v 15 krajinách sociálne projekty, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu života ľudí trpiacich kožnými chorobami vo všetkých vekových kategóriách. Cieľom týchto projektov je zmierniť psychickú a emocionálnu záťaž spojenú s dermatologickým ochorením a zároveň napomôcť zapojeniu pacientov do spoločnosti, čím prispievame k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja OSN „Zdravie a kvalitný život“ a „Menej nerovností“.Ciele značky Eucerin pre rok 2025

Ako svetový inovátor v oblasti starostlivosti o pleť sme prehodnotili svoj prístup k udržateľnosti a rozhodli sa naplniť ambiciózny plán. V súlade so štyrmi kľúčovými cieľmi v oblasti udržateľnosti sa zaväzujeme, že budeme produkty Eucerin, ktoré poznáte a máte radi, vyrábať a baliť udržateľnejším spôsobom.

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin