Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Einpark Office
Einsteinova 33/3998
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Elektronický kontakt


Zástupcovia  

  • Štatutárny zástupca: Rogier Bart de Jonge (konateľ)

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, v oddieli Sa, vložke č.3377/B                                                                                                                    
DIČ: 202030318