Ilustračný obrázok štylizovanej planéty Zem.

Znižujeme
svoju uhlíkovú stopu

Ako značka Eucerin sme sa zaviazali znížiť svoju uhlíkovú stopu. To znamená, že prehodnocujeme spôsob, akým inovujeme, vyrábame a balíme naše výrobky.

Záleží nám na životnom prostredí

Neustále znižujeme svoju uhlíkovú stopu tým, že podporujeme cirkulárnu ekonomiku, šetríme materiály a podporujeme udržateľné využívanie pôdy.

Rieka pretekajúca bujným lesom.

Od ambícií k akcii

Ako značka Eucerin sme sa zaviazali dosiahnuť ambiciózne ciele:

  • Do roku 2025 znížime oproti roku 2019 množstvo primárnych plastov fosílneho pôvodu o ~50 %1, a to napríklad znížením hmotnosti obalov a používaním recyklovaných materiálov.
  • Do roku 2025 ušetríme ročne v porovnaní s rokom 2019 viac ako 200 ton papiera.
  • Aby sme podporili cirkulárnu ekonomiku, bude do roku 2025 väčšina našich obalov recyklovateľná, opakovane použiteľná alebo znovu naplniteľná.
  • Eucerin sa podieľa na plnení klimatického cieľa spoločnosti Beiersdorf, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov o 30 % v rokoch 2018 až 2025.

Zodpovednosť začína pri zdrojoch ingrediencií

Zistite, ako sa Eucerin zameriava na udržateľnosť v celom dodávateľskom reťazci aj mimo neho.

Ciele značky Eucerin pre rok 2025

Ako svetový inovátor v oblasti starostlivosti o pleť sme prehodnotili svoj prístup k udržateľnosti a rozhodli sa naplniť ambiciózny plán. V súlade so štyrmi kľúčovými cieľmi v oblasti udržateľnosti sa zaväzujeme, že budeme produkty Eucerin, ktoré poznáte a máte radi, vyrábať a baliť udržateľnejším spôsobom.

1: Cieľ spoločnosti Beiersdorf

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin