Pokojný oceán.

Obaly a udržateľnosť u značky Eucerin

4 min čítanie
Zobraziť viac

Neustále pracujeme na tom, aby sme spojili maximálnu účinnosť produktov s minimálnym dopadom na životné prostredie. To napríklad znamená, že neustále inovujeme obaly našich výrobkov tak, aby sme dokázali každý rad zabaliť udržateľným spôsobom zohľadňujúcim zloženie prípravku, čím znižujeme dopad našich obalov na životné prostredie. Dodržiavaním zásad cirkulárnej ekonomiky usilujeme o výrazné zníženie emisií CO2.

more

Prehodnocujeme využitie plastov

Znečistenie plastom je jedným z najpálčivejších ekologických problémov súčasnosti. Nejde však len o znečistenie: na samotnú výrobu plastov sú potrebné fosílne suroviny, ktorých máme obmedzené množstvo. Práve z týchto dôvodov sme ako značka Eucerin presvedčení, že musíme výrazne znížiť množstvo primárnych plastov fosílneho pôvodu, ktoré používame na balenie našich produktov. Naším ambicióznym cieľom je do roku 2025 znížiť množstvo primárnych plastov fosílneho pôvodu o 50 %1 v porovnaní s rokom 2019.

Šetríme plasty

Aby sme šetrili plasty, snažíme sa znížiť hmotnosť našich obalov, kdekoľvek je to možné. Koniec koncov zníženie hmotnosti je prvou zásadou udržateľných obalov. Preto nový obal našej AtopiControl Ľahkej telovej emulzie obsahuje o 20 – 40 % menej plastu (v závislosti od veľkosti prípravku). Použitie menšieho množstva materiálu tiež prispieva k zníženiu emisií CO2. V tomto prípade teda platí, že menej je naozaj viac.

Znižujeme množstvo primárnych plastov vďaka recyklovaným plastom

Znižujeme množstvo primárnych plastov vďaka recyklovaným plastom

Aby sme dosiahli svoj ambiciózny cieľ znížiť do roku 2025 množstvo primárneho plastu fosílneho pôvodu o 50 %1, balíme stále viac produktov do obalov z recyklovaného plastu namiesto plastu primárneho. Pretože recyklácia plastov je energeticky menej náročná ako výroba nového materiálu, prispievame týmto spôsobom aj ku znižovaniu emisií CO2.

Prvý veľký medzník sme dosiahli s fľaštičkami od pleťových čistiacich prípravkov na tvár, ktoré sú od začiatku roku 2021 vyrábané až z 98 % z recyklovaného plastu.

prípravky Eucerin

Ďalšie na rade sú fľaštičky od našich najpredávanejších telových mliek a sprchových prípravkov z radu pH5 a UreaRepair PLUS, ktoré sú od októbra 2021 vyrábané až z 99 % z recyklovaného plastu.

Prečo nie zo 100 % recyklovaného plastu?

Aj keď by bolo pekné mať obaly zo 100 % recyklovaného plastu, stále potrebujeme 1 až 5 % nerecyklovaných zložiek, aby sme uchovali a ochránili naše delikátne receptúry pred slnečným žiarením. Domnievame sa, že transparentnosť a úprimnosť sú kľúčové a že je lepšie dávať reálne sľuby. Preto netvrdíme, že ide o 100 % recyklovaný plast, keď je v skutočnosti recyklovaný z 99 %.

Odporúčané produkty


Podporujeme cirkulárnu ekonomiku: Recyklovateľnosť & opätovné použitie

Aby sme aktívne podporili cirkulárnu ekonomiku, plánujeme do roku 2025 naďalej zvyšovať recyklovateľnosť a možnosť opätovného použitia našich obalov.
Z ekologického hľadiska je zmysluplnejšie obaly opakovane plniť, používať a recyklovať, aby mali viac ako jedno použitie a stali sa súčasťou cirkulárnej ekonomiky.

Každý rok budeme rozširovať koncepty náhradných náplní a zavádzať ich nové inovatívne riešenia. Prostredníctvom celého radu krokov a projektov budeme tiež zvyšovať recyklovateľnosť našich obalov, čím podporíme náš cieľ zabezpečiť, aby do roku 2025 bola väčšina obalov Eucerin recyklovateľná, opakovane použiteľná, alebo určená na opakované plnenie.

Znižujeme spotrebu papiera

Papier je obľúbený obalový materiál. U značky Eucerin ho používame na letáky a kartónové krabice. Na výrobu papiera je však potrebné aj drevo, voda a energie. Znížením množstva používaného papiera prispieva značka Eucerin k ochrane prírodných zdrojov a zníženiu emisií CO2.

Koniec príbalových letákov

V roku 2020 sme začali odstraňovať príbalové letáky zo všetkých našich kozmetických prípravkov2. Tým sa celosvetovo ušetrí 20 miliónov letákov za rok, čo zodpovedá 47 metrickým tonám papiera. Starostlivo sme skúmali, ktoré informácie v príbalovom letáku sú zásadné, pričom sme brali do úvahy ako zákonné požiadavky, tak aj záujmy vás ako spotrebiteľov. Teraz nájdete všetky dôležité informácie na hlavnom obale prípravku a ďalšie podrobné informácie sú k dispozícii na webových stránkach značky Eucerin.

Znižujeme množstvo papierových škatuliek

To ale nie je všetko. Pre zníženie spotreby papiera sme už podnikli aj ďalšie kroky. Po starostlivom zvážení sme sa rozhodli, že niektoré naše prípravky už nebudeme baliť do papierových škatuliek, najmä v prípade väčších balení výrobku, kde sa všetky podstatné informácie zmestia na jeho primárny obal. Tam, kde to bude možné, vyradíme z nášho sortimentu papierové krabičky a do roku 2025 tak ušetríme viac ako 100 ton papiera ročne. Pre naše obaly tiež testujeme nový kartónový materiál, aby sme i naďalej znižovali dopyt po papieri, ako aj svoju uhlíkovú stopu.

Do roku 2025 ušetríme ročne viac ako 200 ton papiera (v porovnaní s rokom 2019), čím znížime spotrebu dreva, vody a energie potrebnej na výrobu papiera.

Ruka držiaca symbol recyklácie na pozadí bujného lesa.

1 Cieľ spoločnosti Beiersdorf 

2 S výnimkou zdravotníckych prostriedkov

Súvisiace články

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin