Čistá rieka pretekajúca lesom.

Starostlivosť o klímu u značky Eucerin

1 min čítanie
Zobraziť viac

Naše ciele značky Eucerin v oblasti udržateľnosti sú súčasťou širšej a dôležitej vízie: Boj proti zmene klímy a za lepšiu budúcnosť.

Znižujeme emisie

Klimatické zmeny sú najpálčivejším problémom ľudstva v oblasti životného prostredia. Boj proti zmene klímy a za lepšiu budúcnosť vyžaduje, aby každý z nás prijal vedomé rozhodnutia a zaviedol ambiciózne opatrenia vedúce k výraznému zníženiu globálnych emisií CO2. Pre nás v značke Eucerin to znamená, že prehodnocujeme spôsob, z čoho a ako vyrábame, inovujeme a balíme naše produkty.

Náš prístup a ambície sa vždy riadia vedeckými poznatkami o klíme, a preto napomáhame svojej materskej spoločnosti dosiahnuť vytýčený cieľ, teda znížiť do roku 2025 emisie v rámci hodnotového reťazca o 30 %. Tento cieľ bol vyhodnotený nezávislou „Iniciatívou pre vedecky podložené ciele“ ako ambiciózny a v súlade s obmedzením globálneho otepľovania o 1,5 °C.

Západ slnka nad poľom s vysokým obilím.

Klimatická cesta značky Eucerin

  • Náš prvý cieľ týkajúci sa znižovania emisií CO2 si naša materská spoločnosť vytýčila už v roku 2011 a úspešne ho dosiahla s predstihom v roku 2014.

  • Ku koncu roka 2019 sme previedli 100 % elektriny používanej vo výrobných centrách značky Eucerin na elektrinu z obnoviteľných zdrojov. 

  • V roku 2020 boli klimatické ciele našej materskej spoločnosti schválené „Iniciatívou pre vedecky podložené ciele“. Zodpovedajú odporúčaniam nezávislých vedcov, ako zabrániť dôsledkom vzostupu globálnej teploty o viac ako 1,5 °C do roku 2100. 

  • V rámci klimatickej stratégie spoločnosti Beiersdorf zníži Eucerin do roku 2025 celkové emisie hodnotového reťazca oproti roku 2018 o 30 %.  

  • Do roku 2030 budú všetky naše výrobné centrá a všetka prevádzka klimaticky neutrálne.

Znižujeme emisie produktov

Ako značka Eucerin neustále znižujeme svoju uhlíkovú stopu tým, že podporujeme cirkulárnu ekonomiku, šetríme materiál a podporujeme udržateľné využívanie pôdy. Náš najpredávanejší pH5 Sprchový olej je skvelým príkladom toho, ako znižujeme emisie CO2.

Súvisiace články

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin