Citlivosť na slnečné žiarenie čiže fotosenzitívna reakcia spôsobená liekmi

4 min čítanie
Zobraziť viac

Mnoho bežne používaných, i voľne predajných liekov môže spôsobiť, že je pokožka citlivejšia na slnko než obvykle. Fotosenzibilizačné látky môžu pri strete s ultrafialovým (UV) žiarením začať reagovať alebo vyvolať alergické reakcie. Tento článok podrobne popisuje príčiny, príznaky a prevenciu fotosenzitívnych reakcií spôsobených liekmi.

Čo je citlivosť na slnečné žiarenie spôsobená liekmi?

Niektoré lieky môžu zvýšiť citlivosť pokožky na slnečné žiarenie.

Fotosenzitivita spôsobená liekmi vzniká, keď je liek, ktorý obvykle nespôsobuje citlivosť, aktivovaný svetelným žiarením pri strete s UV lúčmi, ktoré prenikajú do pokožky.

Chemické látky, ktoré majú planárne, tricyklické alebo polycyklické štruktúry, pohlcujú ultrafialové žiarenie, a tieto upravené  chemické látky často spôsobujú kožné prejavy, ako sú fototoxické či fotoalergické reakcie. Vzhľadom na to, že užívanie týchto liekov nie je vždy možné ukončiť, je dôležité pochopiť, ako pokožku chrániť pred slnečným žiarením.

Aké sú typy a príznaky fotosenzitívnych reakcií?

Klinické prejavy fotosenzitivity spôsobené liekmi sa môžu líšiť, pretože typ reakcie - fototoxická alebo fotoalergická, závisí od typu fotosenzibilizačných látok, ktoré spôsobili danú reakciu.

Attention

Poraďte sa so svojím dermatológom alebo lekárnikom, ak vás nejaké príznaky znepokojujú, najmä ak máte podozrenie na fotosenzitivitu spôsobenú liekmi alebo si nie ste istí, či váš liek/y môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu.

Aký je rozdiel medzi fototoxickými a fotoalergickými reakciami?

Hlavným rozdielom je, že fotoalergické reakcie spôsobuje reagovanie imunitného systému na fotoaktívne chemické látky a spôsobujú opuchy a zápaly, zatiaľ čo k fototoxickým reakciám dochádza výlučne vtedy, keď fotoaktívna chemická látka reaguje priamo s membránami kožných buniek a bunkovou DNA bez účasti imunitného systému.

Fotoalergické reakcie preto vyžadujú prítomnosť iba malého množstva fotoaktívnej chemickej látky, pretože imunitný systém je veľmi citlivý, zatiaľ čo fototoxické reakcie vyžadujú prítomnosť väčšieho množstva fotoaktívnej chemickej látky (hoci sa fototoxické chemické látky líšia v toxicite, preto vyvolanie reakcie môže byť spôsobené rôznym množstvom jednotlivých chemických látok).

Aké sú viditeľné rozdiely medzi fototoxickou reakciou a fotoalergickými reakciami?

Fotoalergické reakcie môžu vyzerať ako atopický ekzém.

I keď sú fototoxické a fotoalergické reakcie spôsobené rôznymi typmi fotoaktívnych chemických látok, ktoré vyvolávajú rôzne biochemické reakcie, môže aj tak byť ťažké ich pri diagnostike jedinca s fotosenzitivitou odlíšiť. Hlavný viditeľný  rozdiel medzi týmito dvoma reakciami je, že fototoxické reakcie majú tendenciu vyzerať ako silné spálenie slnkom, ktoré je prevažne obmedzené na pokožku vystavovanú slnku, kým fotoalergické reakcie vyzerajú skôr ako atopický ekzém a reakcia sa môže rozšíriť z oblastí pokožky vystavovanej slnku i na neexponované oblasti.

Ako vznikajú fotosenzitívne reakcie?

Čo spôsobuje fotosenzitívne reakcie?

Fotosenzitívna reakcia môžu byť tiež dôsledkom lokálne aplikovaných liekov.

Tak systémové (orálne) lieky, ako aj lokálne aplikované lieky majú potenciál spôsobiť fotosenzitívne reakcie. Je preto dôležité zvážiť možnosť fotosenzitivity pri výbere hydratačného krému alebo telového mlieka. Niektoré protizápalové lieky alebo analgetiká, ako ibuprofén, môžu tiež spôsobiť fotosenzitivitu. Medzi iné bežne používané fotoaktívne lieky patria antibiotiká, nesteroidné antireumatiká, diuretiká, statíny, retinoidy a antimykotiká.

Aké lieky môžu spôsobiť fotosenzitívne reakcie?

Mnoho bežne používaných liekov, ktoré môžu spôsobiť fotosenzitivitu, je uvedených v tabuľke nižšie s názvom Bežné fotosenzibilizačné lieky, tento výpočet však nie je úplný a existuje mnoho ďalších liekov, ktoré by mohli potenciálne spôsobiť fotosenzitivitu.

Bežné fotosenzibilizačné lieky

  • Antikonvulzíva (neuroleptiká)
  • Antibiotiká
  • Diuretiká
  • Hypoglykemiká
  • Nesteroidné antireumatiká
  • PDT fotosenzibilizujúce prípravky
  • Retinoidy

Attention

Ak si nie ste istí, či liek, ktorý používate, môže spôsobiť fotosenzitivitu, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ako sa chrániť pred vznikom fotosenzitívnych reakcií

Odporúčame kombinovať vhodný odev a prípravky na opaľovanie s vysokým SPF.
Vyhýbajte sa prípravkom na opaľovanie, ktoré obsahujú fotosenzitívne chemické látky.

Vlnové dĺžky žiarenia, o ktorých je známe, že v kombinácii s liekmi spôsobujú fotosenzitívne reakcie, sú spektrá UVA (320 - 400 nm) a UVB (290 – 320 nm). Určité chemické látky však môžu reagovať aj so slnečným žiarením vo viditeľnej časti spektra. Prvoradou podmienkou teda je vyhýbať sa pobytu na slnku.

Ďalej chrániť pokožku odevmi a používaním prípravkov s účinným filtrom UVA/UVB s vysokým SPF (50 +), ktorými pokožku ochránite pred fotoaktiváciou spôsobenou väčšinou fotoaktívnych liekov, ktoré užívate.

Vždy dodržujte návod na použitie na opaľovacom prostriedku, a to najmä s ohľadom na početnosť opakovania aplikácie. Riziko fotosenzitívnych reakcií spôsobených liekmi tiež znížite, ak sa budete vyhýbať spáleniu pokožky. Prečítajte si viac o tom, ako sa chrániť pred spálením na tvári alebo na tele.

Attention

Kožný test je užitočným nástrojom, ako sa môžete dozvedieť viac o stave vašej pokožky, ak sa ale u vás prejavila fotosenzitívna reakcia, vždy sa obráťte na dermatológa.

Hlavné rozdiely medzi reakciami

Fototoxická reakcia

Klinické prejavy


Silné spálenie

Výskyt
Iba na pokožke vystavovanej slnku

Imunologicky sprostredkovaná
Nie

Početnosť
Vysoká

Nutnosť opakovanej expozície chemickej látke
Nie

Množstvo chemickej látky nevyhnutnej na vyvolanie fotosenzitivity
Veľké

Rýchlosť reakcie po vystavení fotoaktívnej látke a slnku
Minúty až hodiny

Fotoalergická reakcia

Klinické prejavy
Dermatitída

Výskyt

Prevažne na pokožke vystavovanej slnku, môže sa však rozšíriť i na oblasti, ktoré neboli slnku vystavené.

Imunologicky sprostredkovaná
Áno, typ IV

Početnosť
Nízka

Nutnosť opakovanej expozície chemickej látke
Áno

Množstvo chemickej látky nevyhnutnej na vyvolanie fotosenzitivity
Malé

Rýchlosť reakcie po vystavení fotoaktívnej látke a slnku

24 - 72 hodín

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin