Eucerin je odhodlaný brániť testovaniu na zvieratách

1 min čítanie
Zobraziť viac

Právny rámec a postupy v spoločnosti Beiersdorf

Spoločnosť Beiersdorf sa zameriava na vývoj a zavádzanie alternatív k testovaniu na zvieratách. Cieľ: raz a navždy zastaviť testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách.

Nám ako značke Eucerin na zvieratách veľmi záleží a sme presvedčení, že testovanie na zvieratách nie je v kozmetickom priemysle nevyhnutné, navyše ho EÚ od roku 2004 zakázala! Eucerin sa preto významne zasadzuje za zákaz testovania na zvieratách po celom svete. Nevykonávame ho, teda ani nepoverujeme tretie strany testovaním našich výrobkov a ich zložiek na zvieratách.

Jediná výnimka: Ak to národné právne predpisy od spoločnosti Beiersdorf vyžadujú, musí ich spoločnosť Beiersdorf rešpektovať a vo výnimočných prípadoch testy vykonať. Napríklad pri predaji kozmetických výrobkov spoločnosti Beiersdorf v Číne. Testovanie na zvieratách, ktoré oficiálne preukazuje účinnosť výrobkov, je tu zo zákona povinné. Tu je naším jasným cieľom presvedčiť čínske orgány, že testovanie na zvieratách nie je pre kozmetické prípravky nevyhnutné. Preto sa tiež značka Eucerin významne zasadzuje o medzinárodné prijatie alternatívnych testovacích metód.

 

Aké existujú alternatívy k testovaniu na zvieratách?

Spoločnosť Beiersdorf je jedným z priekopníkov a svetových lídrov v oblasti alternatívnych testovacích metód.

I napriek vyššie uvedenému zákazu pokračujú Beiersdorf i Eucerin vo vývoji a adaptovaní alternatívnych metód testovania. Bezpečnosť spotrebiteľov je vždy našou najvyššou prioritou. Beiersdorf ako popredná výskumná spoločnosť sa už mnoho rokov intenzívne a úspešne podieľa na vývoji a prijímaní alternatívnych testovacích metód. Už viac než 20 rokov sa úspešne zapájame do odborných komisií a združení, ktoré sa podieľajú na vývoji in vitro alternatív k testovaniu na zvieratách.

Náš záväzok k odmietaniu testovania na zvieratách

Boli sme a stále zostávame intenzívne zapojení do vývoja a validácie kľúčových metód, ktoré v súčasnosti OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) medzinárodne uznáva a ktoré už uznali dôležité regulačné orgány. Za týmto účelom investujeme značné prostriedky a doteraz spolupracujeme s viac než 50 partnermi a záujmovými skupinami po celom svete.

  Vývoj jedného z celosvetovo prvých oficiálne schválených testov bez testovania na zvieratách

  V roku 1992 vedci spoločnosti Beiersdorf vyvinuli základnú metódu, tzv. skúšku fototoxicity 3T3 NRU a dosiahli tak dôležitý míľnik v oblasti testovania: test bol prvou alternatívnou metódou k testom na zvieratách, ktorú uznali úrady na základe formálneho kruhového testu pre validáciu alternatívnych metód (2000 v EU a 2004 v krajinách OECD). Dnes sa tento test bežne po celom svete využíva v praxi pre testovanie znášanlivosti nových zložiek pod vplyvom UV žiarenia a je prvým testom in vitro, ktorý bol rovnako uznaný v Číne.

  Medzinárodná spolupráca s renomovanými partnermi

  Teraz sa aktívne podieľame na vývoji inovatívnych alternatívnych metód a ich medzinárodnom uznaní v spolupráci s viac než 50 partnermi a záujmovými skupinami. Intenzívne sa zapájame do radu pracovných skupín v rámci Európskej organizácie zastrešujúcej kozmetický priemysel (Cosmetics Europe), spolupracujeme s Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (EURL ECVAM) a podporujeme OECD poskytovaním vedeckých poznatkov. Sme aktívnym členom Európskej spoločnosti in vitro toxikológie (ESTIV) a od roku 2006 zakladajúcim členom Európskeho partnerstva pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA) - spoločnej organizácie Európskej komisie a siedmich priemyslových odvetví. Spoločnosť Beiersdorf ďalej rovnako rozvíja spoluprácu v rámci inovatívneho, špičkového výskumu - napríklad pre tzv. orgánové čipy, ktoré simulujú interakciu medzi viacerými orgánmi.

  Riadenie a podpora výskumných činností v budúcnosti

  I napriek významnému pokroku v tejto oblasti alternatívne testovacie metódy, ktoré by boli uznávané a zavedené zákonodarcami pre všetky problémy týkajúce sa bezpečnosti, nie sú stále dostupné. Toto významným spôsobom dopadá na vývoj inovatívnych výrobkov a proces zákonného schvaľovania nových zložiek. Preto budeme i naďalej intenzívne pracovať na vývoji a úspešnom využívaní alternatív k testovaniu na zvieratách.

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin