Udržateľnosť a zodpovednosť – „Staráme sa.“ Koncept značky Eucerin

5 min čítanie
Zobraziť viac

My ako značka Eucerin® venujeme všetku našu vášeň a odborné znalosti starostlivosti o pleť. Vyvíjame dermokozmetiku s klinicky preukázanou účinnosťou, ktorá chráni a zachováva zdravie pleti. Už viac ako 100 rokov je značka Eucerin® priekopníkom medicínskeho výskumu a inovácií v starostlivosti o pleť. Uvedomujeme si tiež nutnosť dlhodobo posilňovať udržateľnosť našich výrobkov a procesov a tiež sa zapájame do sociálnych projektov.

„Staráme sa.“ Sídlo spoločnosti Beiersdorf v Hamburgu

Usilujeme sa o zodpovedný rast v obchodnom podnikateľskom prostredí, ktoré sa vyznačuje ekonomickou neistotou, sociálnou nerovnováhou a environmentálnymi výzvami. 
Stratégia udržateľnosti spoločnosti Beiersdorf „Staráme sa,“ je naším pilierom v zodpovednom prístupe k ľuďom i k životnému prostrediu.

Globálny záväzok spoločnosti Beiersdorf k udržateľnému rozvoju stojí na troch pilieroch: "Produkty, planéta, ľudia“ a zahŕňa témy naprieč celým hodnotovým reťazcom - od nákupu surovín až po zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a našu spoločenskú zodpovednosť k širšej spoločnosti.

Naše ciele pre 2020/2025

Náš udržateľný prístup sa zameriava predovšetkým na posilnenie našej schopnosti reagovať na zmeny a vytvárať firemnú kultúru orientovanú na budúcnosť. Poznáme oblasti, na ktorých záleží našim partnerom, a ktoré prispievajú k dlhodobému úspechu našej spoločnosti a k riešeniu globálnych problémov. Naše ambiciózne ciele na obdobie 2020/2025 sa zameriavajú na tie oblasti, kde má naša spoločnosť najsilnejší vplyv. Tieto ciele nám dávajú jasný smer a motivujú nás dosiahnuť ešte viac. 

Produktové ciele:

Výrobky s šetrnejším dosahom na životné prostredie by do roku 2020 mali predstavovať 50 % našich predajov (v porovnaní s rokom 2011).

  • 100 % recyklovateľných, opakovane použiteľných alebo kompostovateľných obalov do roku 2025.
  • 25 % recyklovaného materiálu pri plastových obaloch v Európe do roku 2025.
  • Do roku 2025 je naším cieľom získavať všetky naše obnoviteľné suroviny zodpovedne a naše hlavné materiály bez nutnosti odlesňovania.

Globálne ciele:

Spoločnosť Beiersdorf zníži do roku 2025 svoje emisie CO2 vznikajúce v súvislosti so spotrebou energie a dopravou o 70 % na každý vyrobený produkt (v porovnaní s rokom 2014).

Zodpovednosť sa začína pri nákupe

Zodpovednosť od samého začiatku: nákup našich surovín je jasne regulovaný
„Staráme sa“ od začiatku až do predaja produktu: snažíme sa šetriť zdroje, kdekoľvek je to možné

Firemná zodpovednosť pre dodávateľský reťazec:

Naším „Kódexom správania“, ktorý definuje spoločenské a ekologické normy a podporuje tak zadávanie udržateľného nákupu, zaväzujeme našich dodávateľov k prispôsobeniu sa našim štandardom - a to nielen s ohľadom na požadovanú kvalitu výrobku, ale tiež na transparentné, spravodlivé a zodpovedné obchodné štandardy.

Kódex správania je záväzný i pre našich dodávateľov a je kľúčovým kritériom pre výberové konanie a následné hodnotenie.

Vďaka úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi ich podporujeme pri budovaní a rozvoji udržateľného dodávateľského reťazca. Tak môžeme zaručiť, že spĺňajú svoje spoločenské, ekologické i ekonomické povinnosti - a že naši spotrebitelia dostávajú vysoko kvalitné výrobky.

Ďalej sme tiež vyvinuli konkrétne opatrenia pre materiály vyžadujúce zvláštnu pozornosť, ako sú suroviny na báze palmového oleja.

Suroviny:

Udržateľnosť je dôležitým kritériom nášho výskumu, nákupu surových materiálov a vývoja nových zložiek a prípravkov.

  • Do roku 2025 bude 65 % objemu našich surovín vyrobených z obnoviteľných zdrojov. 


Obaly:

Spoločnosť Beiersdorf sa neustále snaží optimalizovať obaly svojich výrobkov prostredníctvom alternatívnych a trvale udržateľných obalových riešení pre ochranu zdrojov.

  • Do roku 2025 budú naše obaly 100 % recyklovateľné, opakovane použiteľné alebo kompostovateľné.
  • Do roku 2025 budú naše plastové obaly z 25 % recyklovaného materiálu. 
 

Spoločnosti Beiersdorf záleží na životnom prostredí

Využívanie veľkého podielu obnoviteľných zdrojov chráni životné prostredie. Dosiahli sme nulový odpad určený na skládky vo všetkých výrobných centrách
Vzácny zdroj: kdekoľvek je to možné, snažíme sa maximálne šetriť vodou

Energie:

S naším programom „Modrá budova“ pomáhame našim vlastným nehnuteľnostiam spĺňať tie najprísnejšie ekologické normy. Tiež využívanie miestne špecifického projektovania nám pomáha zvyšovať energetickú efektivitu a znižovať emisie skleníkových plynov. Od roku 2019 využívajú všetky naše prevádzky na celom svete dodávky elektrickej energie zo 100 % obnoviteľných zdrojov.

Odpad:

Spoločnosť Beiersdorf uplatňuje počas celého životného cyklu svojich produktov stratégiu „zamedzte, redukujte, opakovane využite a recyklujte“, a hľadá spolu so všetkými podieľajúcimi sa na výrobe potenciál pre optimalizáciu znižovania objemu odpadu a alternatívne metódy likvidácie.

Voda:

Každoročne robíme analýzu rizík, ktorá zaručuje dlhodobú dostupnosť vody - vzácneho zdroja - pre naše výrobné závody. Cieľom je minimalizovať riziko spojené s daným vodným zdrojom, ktorý sa potom snažíme využívať čo najefektívnejšie. Špičkové čistiarne odpadových vôd v našich výrobných centrách predstavujú dobrý základ pre úsporu vody. Neustále pracujeme na ich vývoji a prispôsobujeme ich požiadavkám zariadení vo výrobných prevádzkach.

Zníženie spotreby vody o 25 % do roku 2025 (v porovnaní s rokom 2018).

Spoločnosť Beiersdorf berie otázku zodpovednosti veľmi vážne

Pracovné prostredie v spoločnosti Beiersdorf je založené na vzájomnej dôvere, transparentnosti a poctivosti.
Záleží nám na blahu našich zákazníkov - preto podporujeme najrôznejšie iniciatívy

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov:

Ako spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou sa zasadzujeme o spravodlivé pracovné podmienky a transparentné formy spolupráce založené na vzájomnom rešpekte ku všetkým účastníkom naprieč celým reťazcom hodnôt.

Spotrebitelia:

Spoločnosť Beiersdorf informuje spotrebiteľov o svojom záväzku k udržateľnému rozvoju a ponúka im udržateľné produkty. Okrem toho sa snažíme dať spotrebiteľom príležitosť byť súčasťou iniciatívy udržateľnosti.

Spoločenská zodpovednosť:

Naša spoločenská zodpovednosť odráža strategické hodnoty a ciele našej spoločnosti a našej značky. Prostredníctvom sociálno-sponzorských projektov našich značiek a darcovských programov na firemnej úrovni pomáhame rodinám a skupinám v núdzi.

 

Eucerin® podporuje udržateľné projekty pre regeneráciu, ochranu a podporu zdravej pleti. Téma, ktorá je „veľmi blízka srdcu“ značky Eucerin®, je pomoc deťom, mladým ľuďom a ich rodinám. Preto značka Eucerin® už od roku 2011 podporuje asociáciu AGNES (Arbeitsgemeinschaft für neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin - Združenie pre vzdelávanie v oblasti neurodermatídy v Charité Berlín), ktorého cieľom je zlepšovať kvalitu života pacientov s dermatitídou a ich rodín.

 

Ruku v ruke so všetkými partnermi

Všetko riešime spoločne - pre modernú, zodpovednú a progresívnu spoločnosť

Zamestnanci:

Ako spoločnosť zapájame našich zamestnancov do našej iniciatívy udržateľnosti a motivujeme jednotlivcov i celé tímy k osobným záväzkom.

Dodávatelia:

Na základe pravidelnej komunikácie a spoločných projektov sme vytvorili strategický systém riadenia dodávateľov, ktorý je zárukou zachovania našich vysokých štandardov produktovej kvality, pracovných podmienok a ochrany životného prostredia.

Nezisková organizácia:

Sme presvedčení, že aktívna a otvorená komunikácia s neziskovými organizáciami o otázkach udržateľnosti je obojstranne výhodná, preto s nimi úzko spolupracujeme na témach, ako je dodávateľský reťazec palmového oleja a klimatické zmeny.

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin