Udržateľnosť a zodpovednosť

Udržateľnosť a zodpovednosť „Staráme sa.“ Koncept značky Eucerin

My ako značka Eucerin® venujeme všetku našu vášeň a odborné znalosti starostlivosti o pleť. Vyvíjame dermokozmetiku s klinicky preukázanou účinnosťou, ktorá chráni a zachováva zdravie pleti. Už viac ako 100 rokov je značka Eucerin® priekopníkom medicínskeho výskumu a inovácií v starostlivosti o pleť. Uvedomujeme si tiež nutnosť dlhodobo posilňovať udržateľnosť našich výrobkov a procesov a tiež sa zapájame do sociálnych projektov.

Usilujeme sa o zodpovedný rast v obchodnom podnikateľskom prostredí, ktoré sa vyznačuje ekonomickou neistotou, sociálnou nerovnováhou a environmentálnymi výzvami. 
Stratégia udržateľnosti spoločnosti Beiersdorf „Staráme sa,“ je naším pilierom v zodpovednom prístupe k ľuďom i k životnému prostrediu.

Sídlo spoločnosti Beiersdorf v Hamburgu
„Staráme sa.“ Sídlo spoločnosti Beiersdorf v Hamburgu

Globálny záväzok spoločnosti Beiersdorf k udržateľnému rozvoju stojí na troch pilieroch: "Produkty, planéta, ľudia“ a zahŕňa témy naprieč celým hodnotovým reťazcom - od nákupu surovín až po zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a našu spoločenskú zodpovednosť k širšej spoločnosti.

Naše ciele pre 2020/2025

Náš udržateľný prístup sa zameriava predovšetkým na posilnenie našej schopnosti reagovať na zmeny a vytvárať firemnú kultúru orientovanú na budúcnosť. Poznáme oblasti, na ktorých záleží našim partnerom, a ktoré prispievajú k dlhodobému úspechu našej spoločnosti a k riešeniu globálnych problémov. Naše ambiciózne ciele na obdobie 2020/2025 sa zameriavajú na tie oblasti, kde má naša spoločnosť najsilnejší vplyv. Tieto ciele nám dávajú jasný smer a motivujú nás dosiahnuť ešte viac. 

Produktové ciele:

Výrobky s šetrnejším dosahom na životné prostredie by do roku 2020 mali predstavovať 50 % našich predajov (v porovnaní s rokom 2011).

  • 100 % recyklovateľných, opakovane použiteľných alebo kompostovateľných obalov do roku 2025.
  • 25 % recyklovaného materiálu pri plastových obaloch v Európe do roku 2025.
  • Do roku 2025 je naším cieľom získavať všetky naše obnoviteľné suroviny zodpovedne a naše hlavné materiály bez nutnosti odlesňovania.

Globálne ciele:

Spoločnosť Beiersdorf zníži do roku 2025 svoje emisie CO2 vznikajúce v súvislosti so spotrebou energie a dopravou o 70 % na každý vyrobený produkt (v porovnaní s rokom 2014).

Zodpovednosť sa začína pri nákupe

Firemná zodpovednosť pre dodávateľský reťazec:

Naším „Kódexom správania“, ktorý definuje spoločenské a ekologické normy a podporuje tak zadávanie udržateľného nákupu, zaväzujeme našich dodávateľov k prispôsobeniu sa našim štandardom - a to nielen s ohľadom na požadovanú kvalitu výrobku, ale tiež na transparentné, spravodlivé a zodpovedné obchodné štandardy.

Kódex správania je záväzný i pre našich dodávateľov a je kľúčovým kritériom pre výberové konanie a následné hodnotenie.

Vďaka úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi ich podporujeme pri budovaní a rozvoji udržateľného dodávateľského reťazca. Tak môžeme zaručiť, že spĺňajú svoje spoločenské, ekologické i ekonomické povinnosti - a že naši spotrebitelia dostávajú vysoko kvalitné výrobky.

Ďalej sme tiež vyvinuli konkrétne opatrenia pre materiály vyžadujúce zvláštnu pozornosť, ako sú suroviny na báze palmového oleja.

Nákup našich surovín je jasne regulovaný.
Zodpovednosť od samého začiatku: nákup našich surovín je jasne regulovaný
„Staráme sa" od začiatku až do predaja produktu
„Staráme sa“ od začiatku až do predaja produktu: snažíme sa šetriť zdroje, kdekoľvek je to možné

Suroviny:

Udržateľnosť je dôležitým kritériom nášho výskumu, nákupu surových materiálov a vývoja nových zložiek a prípravkov.

  • Do roku 2025 bude 65 % objemu našich surovín vyrobených z obnoviteľných zdrojov. 


Obaly:

Spoločnosť Beiersdorf sa neustále snaží optimalizovať obaly svojich výrobkov prostredníctvom alternatívnych a trvale udržateľných obalových riešení pre ochranu zdrojov.

  • Do roku 2025 budú naše obaly 100 % recyklovateľné, opakovane použiteľné alebo kompostovateľné.
  • Do roku 2025 budú naše plastové obaly z 25 % recyklovaného materiálu. 
 

Spoločnosti Beiersdorf záleží na životnom prostredí

Energie:

S naším programom „Modrá budova“ pomáhame našim vlastným nehnuteľnostiam spĺňať tie najprísnejšie ekologické normy. Tiež využívanie miestne špecifického projektovania nám pomáha zvyšovať energetickú efektivitu a znižovať emisie skleníkových plynov. Od roku 2019 využívajú všetky naše prevádzky na celom svete dodávky elektrickej energie zo 100 % obnoviteľných zdrojov.

Odpad:

Spoločnosť Beiersdorf uplatňuje počas celého životného cyklu svojich produktov stratégiu „zamedzte, redukujte, opakovane využite a recyklujte“, a hľadá spolu so všetkými podieľajúcimi sa na výrobe potenciál pre optimalizáciu znižovania objemu odpadu a alternatívne metódy likvidácie.

Voda:

Každoročne robíme analýzu rizík, ktorá zaručuje dlhodobú dostupnosť vody - vzácneho zdroja - pre naše výrobné závody. Cieľom je minimalizovať riziko spojené s daným vodným zdrojom, ktorý sa potom snažíme využívať čo najefektívnejšie. Špičkové čistiarne odpadových vôd v našich výrobných centrách predstavujú dobrý základ pre úsporu vody. Neustále pracujeme na ich vývoji a prispôsobujeme ich požiadavkám zariadení vo výrobných prevádzkach.

Zníženie spotreby vody o 25 % do roku 2025 (v porovnaní s rokom 2018).

Obnoviteľné zdroje chránia životné prostredie.
Využívanie veľkého podielu obnoviteľných zdrojov chráni životné prostredie. Dosiahli sme nulový odpad určený na skládky vo všetkých výrobných centrách
Vzácny zdroj: úspora vody
Vzácny zdroj: kdekoľvek je to možné, snažíme sa maximálne šetriť vodou

Spoločnosť Beiersdorf berie otázku zodpovednosti veľmi vážne

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov:

Ako spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou sa zasadzujeme o spravodlivé pracovné podmienky a transparentné formy spolupráce založené na vzájomnom rešpekte ku všetkým účastníkom naprieč celým reťazcom hodnôt.

Spotrebitelia:

Spoločnosť Beiersdorf informuje spotrebiteľov o svojom záväzku k udržateľnému rozvoju a ponúka im udržateľné produkty. Okrem toho sa snažíme dať spotrebiteľom príležitosť byť súčasťou iniciatívy udržateľnosti.

Spoločenská zodpovednosť:

Naša spoločenská zodpovednosť odráža strategické hodnoty a ciele našej spoločnosti a našej značky. Prostredníctvom sociálno-sponzorských projektov našich značiek a darcovských programov na firemnej úrovni pomáhame rodinám a skupinám v núdzi.

 
Pracovné prostredie je založené na vzájomnej dôvere, transparentnosti a férovosti.
Pracovné prostredie v spoločnosti Beiersdorf je založené na vzájomnej dôvere, transparentnosti a poctivosti.
Záleží nám na blahu našich zákazníkov
Záleží nám na blahu našich zákazníkov - preto podporujeme najrôznejšie iniciatívy

Eucerin® podporuje udržateľné projekty pre regeneráciu, ochranu a podporu zdravej pleti. Téma, ktorá je „veľmi blízka srdcu“ značky Eucerin®, je pomoc deťom, mladým ľuďom a ich rodinám. Preto značka Eucerin® už od roku 2011 podporuje asociáciu AGNES (Arbeitsgemeinschaft für neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin - Združenie pre vzdelávanie v oblasti neurodermatídy v Charité Berlín), ktorého cieľom je zlepšovať kvalitu života pacientov s dermatitídou a ich rodín.

 

Ruku v ruke so všetkými partnermi

Zamestnanci:

Ako spoločnosť zapájame našich zamestnancov do našej iniciatívy udržateľnosti a motivujeme jednotlivcov i celé tímy k osobným záväzkom.

Dodávatelia:

Na základe pravidelnej komunikácie a spoločných projektov sme vytvorili strategický systém riadenia dodávateľov, ktorý je zárukou zachovania našich vysokých štandardov produktovej kvality, pracovných podmienok a ochrany životného prostredia.

Nezisková organizácia:

Sme presvedčení, že aktívna a otvorená komunikácia s neziskovými organizáciami o otázkach udržateľnosti je obojstranne výhodná, preto s nimi úzko spolupracujeme na témach, ako je dodávateľský reťazec palmového oleja a klimatické zmeny.

Moderná, zodpovedná a progresívna spoločnosť
Všetko riešime spoločne - pre modernú, zodpovednú a progresívnu spoločnosť

Eucerin Exkluziv Klub

Staňte sa členom!

  • Ponúkame užitočné informácie, ako správne ošetrovať rôzne typy pleti.
  • Budete dostávať správy o novinkách a výhodných akčných ponukách ako prví.
  • Môžete sa zúčastniť súťaží a exkluzívnych testovaní produktov zadarmo.

exkluziv klub

Registračný formulár