Výrobky Eucerin sú bezpečné a účinné – Poskytujú vysoký štandard kvality

5 min čítanie
Zobraziť viac

Cieľom značky Eucerin je udržovať zdravie pokožky a pomáhať tak ľuďom cítiť sa čo najlepšie "vo svojej koži".  Pre garanciu vysoko kvalitných prípravkov Eucerin investuje do rozsiahlych výskumov a do vývoja svojich produktov. Vysoké štandardy kvality - podložené testami účinnosti a kožnej znášanlivosti, epertízou vedeckých pracovníkov a spoluprácou s poprednými kapacitami rôznych lekárskych odborov - boli nastavené už zakladateľom Paulom C. Beiersdorfom a zostávajú prioritou pre značku Eucerin dodnes. Vďaka svojej viac než 100-ročnej histórii a kvalite výrobkov je značka Eucerin rešpektovaná a odporúčaná lekárnikmi a dermatológmi na celom svete.

Ako Eucerin zaručuje bezpečné a dobre tolerované výrobky?

Byť jednou z popredných a najdôveryhodnejších dermokozmetických značiek znamená posilňovať túto dôveru každý deň. Preto majú testy kvality a bezpečnosti u značky Eucerin tú najvyššiu prioritu.

Všetky prípravky Eucerin sú testované v rozsiahlych testoch in vitro (= testované v laboratóriu) a  in vivo (= testované na dobrovoľníkoch).

Dôkladné in vitro testy sú vykonávané v laboratóriách značky Eucerin.
In vivo testy prebiehajú na účastníkoch štúdie.

In vitro testy: každá potenciálne účinná látka alebo formula zvolená našimi vedcami je podrobená testom. Vďaka umelým modelom kože, ktoré napodobňujú štruktúru kože a tým optimálne imitujú podmienky a reakcie skutočných kožných buniek, je možné skúmať a "predvídať" fyziologické reakcie na účinné látky. Stovky zložení a tisíce potenciálnych látok sú týmto spôsobom testované každý rok.

In vivo testy: Eucerin má rozsiahle vlastné výskumné centrum s testovacími jednotkami, kde sú vykonávané in vivo testy (testy na účastníkoch štúdie). Miestne aplikačné testy prinášajú poznatky a výsledky o tom, či je kožná znášanlivosť výrobku skutočne zaručená. V týchto testoch sú aplikované vzorky skúšobného výrobku predovšetkým na citlivú pokožku predlaktia, kde študujeme reakcie a kožnú znášanlivosť. Toto zariadenie je dôležitou súčasťou výskumného centra v Hamburgu. Každý rok sa tu vykoná viac než 2 200 štúdií nových zložení kozmetických výrobkov a účinných látok, je testovaných až 45 000 dobrovoľníkov. Eucerin tiež úzko spolupracuje s množstvom externých ústavov, dermatologických kliník a odborníkov.

Výskum Eucerin bez testovania na zvieratách:

Eucerin nepoužíva na testovanie svojich kozmetických výrobkov zvieratá. Touto stratégiou sa značka riadila už predtým, než v roku 2004 vošlo do platnosti nariadenie obmedzujúce testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách v rámci Európskej únie. S presvedčením, že používanie zvierat na testovanie kozmetických výrobkov s cieľom preukázať ich bezpečnosť a účinnosť nie je nutné, už viac než 20 rokov úspešne používame in vitro alternatívy. Ako dcérska spoločnosť spoločnosti Beiersdorf, jednej z popredných a uznávaných výskumných spoločností, aktívne presadzujeme celosvetové prijatie existujúcich alternatívnych testovacích metód bez použitia zvierat príslušnými orgánmi. Ďalej sa snažíme vyplniť medzery tam, kde alternatívne metódy nie sú zatiaľ k dispozícii, tieto vedecké snahy podporujeme ako personálne, tak finančne.

Iba účinné výrobky zaručujú spokojnosť a preukázateľné výsledky

Najnovšie technológie značky Eucerin ponúkajú reprezentatívne výsledky testov.
Metódou PRIMOS možno merať hĺbku vrások.

Biofyzikálne testy zaisťujú, že výrobok skutočne prinesie očakávané výsledky. Dôležité faktory, ako je hydratácia pleti, redukcia oxidačného stresu, zápalov a regeneračná schopnosť pleti, možno merať pomocou najnovších technológií.  

Dokonca možno merať i vyhladzovanie hĺbky vrások. Takzvaná metóda PRIMOS  umožňuje testy stavu vrásky pred a po používaní daného prípravku, ktoré poskytnú dôležité údaje o účinku krému pri redukcii vrások. Všetky používané metódy sú inovatívne a pochádzajú z rôznych vedeckých odborov, PRIMOS sa napríklad používal primárne v automobilovom priemysle.  

Nové poznatky o štrukturálnych zmenách pleti v súvislosti so starnutím získali výskumní pracovníci značky Eucerin vďaka využitiu CLSM (laserového rastrovacieho konfokálneho  mikroskopu). Toto mikroskopické zariadenie s vysokým rozlíšením umožnilo získať vo výskumnom centre podrobné nahliadnutie do neporušenej ľudskej pleti a jej štruktúry bez toho, aby bolo nutné odoberať vzorky pleti testovaných osôb.

Dnešní spotrebitelia neočakávajú od kozmetiky iba bezpečnosť a účinnosť, ale aj príjemné pocity pri používaní výrobkov. Preto v našom testovacom centre prebiehajú ešte ďalšie testy a in vivo štúdie, ktoré nám poskytujú spätnú väzbu priamo od spotrebiteľov o konzistencii, pocitu z  výrobku na pleti, vôni, atď.  

Centrum je vybavené 35 skúšobnými miestnosťami a najnovšou technológiou umožňujúcou meranie zmien a reakcií pleti, a tým preukazovať a zároveň zdokumentovať účinnosť, napríklad anti-age výrobkov. Priamy kontakt a spätná väzba testovaných osôb poskytujú dôležité informácie pre optimalizáciu výrobku a nahliadnutie do potrieb a želaní spotrebiteľov a ich pleti, ktoré umožňujú doladenie a optimálne prispôsobenie výrobkov.

Ako účinkuje CLSM mikroskop?

CLMS (laserový rastrovací konfokálny mikroskop) umožňuje značke Eucerin pozorovať štrukturálne zmeny kože.

Tento typ mikroskopu smeruje laserové svetlo k určeným bodom vo vrchnej časti kože,  a tak skenuje rôzne vrstvy epidermis a dermis. Odrazené svetlo ukazuje rastrové obrazy 2D prierezov buniek a tkanív, ktoré možno získať aj v 3D zobrazení. Každú sekundu takto možno získať až 20 rastrových obrázkov, ktoré poskytujú presné údaje o type, veľkosti a množstve buniek a papíl v pleti.

Eucerin sa delí o svoje znalosti a neustále zdokonaľuje svoju expertízu.

Výmena skúseností a poznatkov s expertmi privádza značku Eucerin k novým poznatkom o potrebách a požiadavkach spotrebiteľov.

Aby značka udržala krok aj s novinkami v dermatologickom a lekárskom výskume,  laboratóriá Eucerin spolupracujú s uznávanými a poprednými praktickými lekármi, dermatológmi a klinikami, a tak získavajú poznatky od pacientov, vďaka ktorým môžu zaistiť, že účinnosť všetkých výrobkov pre špecifické kožné ochorenia, ako je špeciálna starostlivosť pri atopickom ekzéme a problematickej pleti, zodpovedá ich požiadavkám. Týmto spôsobom získané poznatky o strate objemu pleti spolu s trendom stále častejšieho využívania kyseliny hyalurónovej v dermatologickej praxi sa napríklad stali inšpiráciou pre rad Eucerin Hyaluron-Filler + 3x EFFECT.

Testovanie je súčasťou kvalifikovaného procesu vývoja značky Eucerin.

Záväzok poskytovať riešenia pre rôzne kožné problémy pre nás znamená testovanie prípravkov z hľadiska tej najvyššej kvality a bezpečnosti,

hovorí Rainer Wolber, Ph.D., vedúci výskumu a vývoja Eucerin.

"Ako spoločnosť, ktorá sa venuje ako výskumu, tak dermatológii, zaručujeme, že každý produkt, s ktorým prichádzame, je v našich laboratóriách podrobený rozsiahlym testom a skúškam z hľadiska bezpečnosti a účinnosti. Vynikajúca kvalita výrobkov je výsledok, ktorý požadujeme".

Nájsť najbližšiu lekáreň s výrobkami Eucerin