Hyaluron-Filler + Volume-Lift

Plumps up deep wrinkles and redefines facial contours for a lifting effect

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift

Anti-aging skin care to restore lost volume

Skin’s structure changes as we age: fine lines and wrinkles appear first and deepen over time. As we continue to mature skin’s firmness, radiance and, later on, its elasticity all gradually reduce.

The Eucerin Hyaluron-Filler family includes three innovative ranges that have been clinically and dermatologically proven to deliver multiple anti-aging benefits. Each range has a different primary focus (wrinkles, a loss of volume and a loss of elasticity) to ensure that skin gets the care it needs at every stage of the aging process.

The primary skin aging concern for many women between the ages of 40 and 50 is sagging skin and a loss of volume and facial contours. As we age, the natural substances responsible for keeping skin firm and smooth deplete and skin loses volume and contours and starts to sag.

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift has been clinically and dermatologically proven to target the specific layers of the skin where this loss of volume occurs. Magnolol increases the size and number of volume-giving cells1, Oligo Peptides strengthen the collagen network and collagen renewal1 and Hyaluronic Acid boosts skin moisture and plumps up deep wrinkles.

The range includes day creams, a night cream and an eye cream all of which plump up deep wrinkles and redefine facial contours for a lifting effect.

 

(1) In vitro studies

Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift

Štruktúra pleti sa s pribúdajúcim vekom mení: ako prvé sa objavujú jemné linky a vrásky, ktoré sa neskôr prehlbujú. Počas ďalších rokov naša pleť postupne stráca aj svoju pevnosť, žiarivosť a neskôr aj svoju pružnosť.

Skupina výrobkov Eucerin Hyaluron-Filler obsahuje tri inovatívne rady s klinicky a dermatologicky preukázanými omladzujúcimi účinkami. Každý rad má špecifické zameranie (vrásky, strata objemu a strata pružnosti), vďaka čomu získa pleť potrebnú starostlivosť v každej fáze procesu starnutia.

Primárnym problémom zrelej pleti u mnohých žien vo veku 40 až 50 rokov je ochabnutá pleť a strata objemu a tvárových kontúr. S pribúdajúcim vekom nášmu telu ubúdajú prirodzené látky, ktorých úlohou je, aby pleť zostala pevná a hladká, a tým stráca svoj objem a pevné kontúry a začína ochabovať.

Výrobky Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift boli klinicky a dermatologicky testované. Testy preukázali ich špecifické účinky pre jednotlivé vrstvy pleti, v ktorých dochádza k tejto strate objemu. Magnolol zväčšuje veľkosť a množstvo buniek, ktoré sa starajú o objem pleti1, oligopeptidy posilňujú sieť kolagénových vlákien a obnovu kolagénu1 a kyselina hyalurónová podporuje hydratáciu pleti a vypĺňa hlboké vrásky.

Kozmetický rad obsahuje denné krémy, nočný krém a očný krém, všetky s liftingovým účinkom pre viditeľne pevnejšiu pleť a remodeláciu kontúr. 

1 Štúdia in vitro